Nasi instruktorzy

10653780 10152714067961276 6968802165421137854 nZajęcia w  ramach projektu prowadzą doświadczeni instruktorzy teatralni i reżyserzy teatru dla dzieci i młodzieży oraz artyści-plastycy.

Przedstawiamy sylwetki naszych prowadzących.

(fot. Dominika Chochołowska-Bocian)

 

Instruktorzy teatralni

 

Katarzyna Żuczkowska – mgr terapii pedagogicznej i absolwentka edukacji wczesnoszkolnej oraz Liceum Muzycznego. Pochodzi z muzycznej rodziny, jest zakochana w muzyce, ale jej wielką miłością jest również teatr. Od wielu lat pracuje z dziećmi, inspirując je do aktywności twórczej. Chcąc poprzeć pasję wiedzą, ukończyła podyplomowe studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Szkole Teatralnej, a także podyplomowe studia Arteterapii. Rozpoczęła podyplomowe studia Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, bo podczas wieloletniej praktyki obserwowała, jak wielki i dobroczynny wpływ wywiera muzyka na psychikę i rozwój dziecka. Uruchamia wyobraźnię, rozwija umiejętność kreatywnego myślenia, wzmacnia wiarę we własne możliwości i ułatwia wyrażanie emocji. Cechy te bardzo często wykorzystuje podczas warsztatów teatralnych, a także przy realizacji przedstawień. Zwłaszcza, że teatr jest dziedziną sztuki, która w jednym miejscu i czasie integruje wszystkie pozostałe. Przez kilka lat sama prowadziła teatr dziecięcy „Figiel”, w którym była nie tylko reżyserem, ale też autorką scenariusza, scenografii i kostiumów oraz opracowania muzycznego i choreograficznego. Organizowała też wyjazdowe warsztaty artystyczno-rekreacyjne dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych, od wielu lat uczy dzieci i dorosłych gry na skrzypcach i fortepianie. Od lutego 2013 współpracuje z WCTD, prowadząc warsztaty teatralne dla dzieci z rodzin wielodzietnych. 

 

Katarzyna Łuczyńska – magister filologii polskiej, specjalności teatrologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, stypendystka programu MOST (odbyte półroczne studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku: teatrologia); absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu o specjalizacji pantomima. Publikowała w „Dzienniku Teatralnym” i „Dalej…”. . Obecnie adept Studia Pantomimy przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. H. Tomaszewskiego oraz pedagog zajęć ruchowych we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. Uczestniczka licznych międzynarodowych warsztatów pantomimy. Od 2009 roku współpracownik Fundacji „Teatr Nie-Taki”.

 

Agnieszka Mielcarek – reżyser, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu.

 

Portfolio:  http://agnieszkamielcarek.blogspot.com/

 

 

 

Plastycy

 

Julita Gregorczyk – absolwentka Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKiBA we Wrocławiu. Jako artysta-plastyk specjalizuje się w papierowej technice plastycznej (papier mache) , którą łączy z innymi materiałami (drewno, szkło, kamień), szczególnie często wykorzystując w pracach materiały będące „odpadami”. Efekt swoich poszukiwań i eksperymentów zaprezentowała podczas wystawy indywidualnej pt. „Aniele” we wrocławskim Arsenale. Od początku swojej drogi zawodowej jest związana z pracą z dziećmi i dla dzieci. Była ilustratorem książek dla dzieci w wydawnictwie DANMARK. Wieloletni wychowawca i instruktor dzieci w wieku przedszkolnym. W naszym Centrum prowadzi warsztaty plastyczne w ramach zajęć teatralno-muzyczno-plastycznych dla dzieci 5-6 letnich oraz warsztaty dla rodziców z dziećmi od lat 4.

 

Aleksandra Wach – absolwentka Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych w zakresie grafiki warsztatowej; studiowała również na wydziale artystycznym uniwersytetu w Rennes we Francji. Oprócz grafiki rozwija swoja twórczość również w dziedzinie fotografii, malarstwa, rzeźby, rysunku, tkaniny artystycznej, ilustracji, biżuterii. Prowadziła zajęcia artystyczne we wrocławskich domach kultury oraz szkołach plastycznych. Ukończyła również kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. We Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka zaangażowana jest w projekt „ABC sztuki XX wieku” oraz warsztaty artystyczne dla grup zorganizowanych.

 

Dominika Chochołowska-Bocian - absolwentka ASP we Wrocławiu oraz Studium Charakteryzacji Teatralnej i Filmowej. Malarka, scenografka. Pasjonatka teatru plastycznego i lalkowego. Autorka lalek artystycznych. Zakres jej działań obejmuje malarstwo sztalugowe, tradycyjny rysunek, grafikę warsztatową, video, rzeźbę, instalację i scenografię.

 

 

http://portfolio-dominikachocholowska.blogspot.com/