Opinie nauczycieli

 

Bardzo dziękujemy za wszelkie wyrazy uznania i wdzięczności od nauczycieli i wychowawców!

 

"Pragniemy jeszcze raz bardzo podziękować za wspaniałe warsztaty. Dla dzieci,a także dla nas - nauczycieli były ogromnym przeżyciem .Będą stanowić inspirację do dalszej pracy .Do tej pory każde spotkanie zostało udokumentowane i zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły.Czynimy starania ,aby podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi uczniami oraz nauczycielami naszej szkoły". (p. Urszula, SP w Zawoni)