Informacje o projekcie

Edukacja kulturalna nie może być dobrem luksusowym, ma do niej prawo każde dziecko. To jedno z założeń, które jest motorem powstania tego projektu. Drugie z nich zakłada, że sztuka nowoczesna jest bliższa wrażliwości, estetyce i potrzebom dziecka bardziej, niż nam się powszechnie wydaje. Wychodząc temu naprzeciw stworzyliśmy projekt, który poprzez cykl warsztatów artystycznych, wykorzystujących innowacyjne metody edukacji nieformalnej, przybliży dzieciom sztukę XX wieku, najważniejsze kierunki, twórców, główne zjawiska i trendy, pozwoli stworzyć własne dzieła sztuki nowoczesnej. Jednocześnie zapraszając do udziału dzieci i młodzież z wrocławskich trudnych dzielnic oraz podwrocławskich wsi i miasteczek, czyli miejsc, gdzie zagrożenie wykluczeniem społecznym jest znacznie podwyższone lub już do niego doszło, chcemy stworzyć możliwości rozwoju własnych zainteresowań, a nierzadko talentów czy pasji, które ze względu na miejsce zamieszkania czy status materialny nie mogą zostać zrealizowane.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów teatralnych i plastycznych. Wszystkie działania z dziećmi przeprowadzą wykwalifikowani pedagodzy oraz artyści z wyczuciem pedagogicznym.

Zajęcia warsztatowe z profesjonalistami to nie tylko praca na prawdziwej scenie teatralnej, pozostawiająca trwały ślad w pamięci dzieci, lecz także inspiracja do działań artystycznych w przyszłości. Do pozytywnych efektów pracy warsztatowej zaliczyć należy również: twórcze fantazjowanie, przezwyciężanie strachu i tremy, wzbogacanie słownictwa, wspieranie spontanicznej ekspresji,redukowanie napięć i frustracji, kształtowanie ekspresji plastycznej, poznawanie różnorodnych technik plastycznych, poszukiwanie własnej formy wyrazu przeżyć i doświadczeń.

 

Tematyka i charakter poszczególnych spotkań

1. kubizm – fowizm – ekspresjonizm;

zagadnienia: geometria, linia, forma, kolor.

PRZYKŁADOWE ZADANIE: dzieci tworzą portrety kubistyczne, maski, pajacyki itp (które będzie można wykorzystać do przygotowanie prezentacji scenicznej lub ekspozycji) warsztaty teatralne z użyciem form geometrycznych, masek wykonanych na plastyce.

2. surrealizm – dadaizm;

zagadnienia: wyobraźnia, metafora, zabawa

ZADANIE: dzieci tworzą przez zabawy plastyczne i skojarzeniowe niecodzienne sytuacje i formy (np. instalacje z różnych przedmiotów, szarady słowne w formie graficznej oraz aranżują te sytuacje jako działania parateatralne)

3. sztuka po II wojnie światowej – action painting, malarstwo materii, body painting, happening;

zagadnienia: kształt, forma, gest, ruch, akcja.

ZADANIE: stworzenie dużych malowideł opartych na technikach sztuki nowoczesnej oraz przełożenie ich na język gestu, ruchu i tańca.

Wszystkim działaniom będzie towarzyszyć odpowiednio dobrana muzyka (np. kwartety Bartoka – na Ispotkaniu, fragmenty baletów Prokofiewa – na II spotkaniu, muzyka elektroniczna Stockhausena i Varese`a na III spotkaniu).