Opinie o projekcie

"We Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka spodobały mi się miłe panie, które prowadziły zajęcia. Nauczyłam się ładniej malować farbami i ładnie mieszać farbą a także je tapować. Jest to miłe i przyjazne miejsce, wiele można się tam nauczyć. Nawet nauczyciele dużo się uczą na tych zajęciach, dostajemy tam zakładki z kierunkami malowania. Jestem zadowolona, bo powiększyłam swoją wiedzę o malowaniu, a zajęcia teatralne były udane."

Julia

 

"Podczas zajęć we WCTD najbardziej podobały mi się zajęcia ruchowe na powietrzu – czyli happening. Po raz pierwszy usłyszałem o kierunkach w sztuce XX wieku. Robiliśmy różne rzeczy z papieru.

Nauczyłem się, że swoich umiejętności artystycznych nie należy chować w sobie lecz pokazywać je innym ludziom."

Kacper

 

"Najbardziej podobało mi się zajęcia plastyczne. Największe wrażenie na mnie zrobiły rysunki różnych malarzy i ich wyrażanie uczuć na obrazach. Nauczyłem się o różnych kierunkach sztuki. Po raz pierwszy robiłem rysunki chlapiąc farbą na kartkę."

Maks

 

 

 

Opinie nauczycieli o warsztatach

 

Edycja lipiec-listopad 2014

 

"Projekt bardzo potrzebny: w sposób atrakcyjny i bardzo zrozumiały dla dzieci przekazuje wiedzę o sztuce współczesnej i jej formach. Dla większości dzieci było to pierwsze takie spotkanie ze sztuką, prawdziwą sceną, pracownią plastyczną. Szkoda, ze tak krótko!"

 

Szkoła podstawowa z Zawoni

 

"Wszystkie formy zajęć okazały się inspirujące. Uważamy, że takie porjekty artystyczne są niezwykle potrzebne i ważne. Dzieci ze środowisk wiejskich bardzo rzadko mają okazję uczetniczyć w takich formach poznania sztuki".

 

Szkoła podstawowa nr 22

 

"Dzieci miały możliwość doświadczyć tworzenia sztuki w wielu aspektach. Prace plastyczne wykonywały bez ograniczeń (miejsca, formy, materiału). Swoje emocje mogły wyrazić na scenie teatralnej. Dużą wartością jest możliwość zabrania wytworów do szkoły, gdzie mogą być wyeksponowane".

 

Szkoła podstawowa nr 98

 

"Podczas zajęć uczniowe chętnie podejmowali zabawy, w tkóre później bawili się w szkole. O zajęcia opowiadali w domu, w świetlicy szkolnej i kolegom poza szkołą. Zajęcia były inspiracją dla uczniów w wymyslaniu scenek dramowych i tworzeniu prac plastycznych".

 

Szkoła podstawowa z Krzydliny Wielkiej

 

"Tego rodzaju projekty sprzyjają aktywności, sprawają, że dzieci otwierają się na sztukę, przestają się ograniczać konwenansami; zajęcia rozwijają wyobraźnię, sprzyjają zwalczaniu skrępowania".

 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie

 

"Formuła zajęć bardzo podobała się dzieciom. Dla dzieci z małej miejscowości spotkania były czymś nowym i ciekawym. Metody instruktorów były dopasowane do wieku dzieci, które znacznie poszerzyły swoją wiedzę o sztuce".

 

Szkoła podstawowa nr 30

 

"Dzieci poszerzyły słownictwo o nowe pojęcia ze sztuki współczesnej; rozwijały swoją kreatywność ruchową i plastyczną. Atmosfera w czasie zajęć była miła i sympatyczna, zachęcająca do twórczego działania. Szczególnie inspirujące były zajęcia w trzecim dniu cyklu, gdzie bardzo dużo się działo (chlapanie farbą i tym podobne "szaleństwa").

 

 

 

 Edycja lipiec-listopad 2013

 

Opinia rodzica: "Mój syn (9 latek) wraz z klasą dwukrotnie uczestniczył w prowadzonych przez Państwa zajęciach "ABC sztuki XX wieku". Za każdym razem wracał pełen dobrych emocji. Z zapałem opowiadał o treści zajęć, niemal bezbłędnie opisując o co w każdym z omawianych nurtów sztuki chodziło. Sam mówił: "to nie były zajęcia fajne... one były baaardzo fajne!!!". Najbardziej podobała mu się praca warsztatowa i miał wielką ochotę kontynuować ją w domu, ale niestety nie jest to możliwe. Chciałabym bardzo Państwu podziękować za pomysł i zaangażowanie w prowadzenie tego typu zajęć dla dzieci. Może przede wszystkim jest to potrzebne dzieciom wrażliwym i twórczym, których rutynowe zajęcia  szkolne nie motywują do odkrywania własnej wartości i potencjału".

 

Szkoła podstawowa nr 84

 

"Dzieci zainspirowane ogladanymi dziełami sztuki, ale także zachęcone do fantazjowania, tworzyły własne, ciekawe prace plastyczne i czerpały z tego sporo satysfakcji. Udział w warsztatach teatralnych sprawił, że uczniowie początkowo niesforni lub onieśmieleni na scenie stopniowo otwierali się, zaczynali współpracować".

 

Szkoła podstawowa nr 71

 

"Forma warsztatowa pozwala każdemu dziecku być aktorem, malarzem itp. Dzieci wykonują wspólnie zadania integrujące, a jednocześnie każde z nich uczy się wyrażać swoje emocje. Zajęcia były inspiracją do prac plastycznych w szkole".

 

"Dzieci miały możliwość poznania różnych kierunków sztuki. Projekty tego typu są bardzo potrzebne. Dzieci na co dzień maja mały kontakt ze sztuką".

 

Szkoła podstawowa nr 46

 

"Zajęcia bardzo atrakcyjne dla dzieci. Pozwoliły dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunkami i twórcami sztuki XX wieku oraz stworzyć własne dzieła sztuki, które zostały zaprezentowane społeczności szkolnej i rodzicom na przygotowanej przez nas wystawie".

 

Szkoła podstawowa nr 90

 

"Dzieci bardzo szybko i z dużą łatwością przyswajały informacje. Nauczyły się nowych technik. Zainspirowane zajęciami wykonywały prace w poznanych tehcnikach w klasie szkolnej".

 

Szkoła podstawowa nr 30

 

"Warsztaty teatralno-plastyczne otwierają dzieci na działania twórcze, pomagają uczniom nieśmiałym w wyrażaniu uczuć. Dzieci uczą się mówić o własnych uczuciach i problemach. Warsztaty ogromnie wzbogacają też wiedzę uczniów".

 

 

Edycja 2008

 

Szkoła podstawowa nr 10

„Zorganizowanie warsztatów do doskonały pomysł, by zwiększyć poziom wiedzy o sztuce wśród dzieci, wyzwolić twórcze myślenie w kreowaniu siebie i otaczającej rzeczywistości oraz zdolność rozumienia świata przez kreatywny kontakt ze sztuką. (…) Warsztaty były bardzo skuteczne, bo poznanie miało charakter praktyczny. Uczniowie mieli okazję być nie tylko biernymi obserwatorami, ale czynnie wypełniali rolę, stając się kreatorami sytuacji. Zajęcia stwarzały możliwości powiązania różnych rodzajów ekspresji twórczej w uczestnictwem w zabawie”.

„Uczniowie bardzo dużo zapamiętują z prezentowanych kierunków w malarstwie, ponieważ mogą wszystko zobaczyć, a nie tylko przeczytać w podręczniku.”

Szkoła podstawowa nr 51

„Cykl spotkań teatralno-plastycznych postrzegam jako doskonałą możliwość rozwinięcia w uczniach kreatywności, otwarcia ich na nowe zjawiska, działania kulturalne, pobudzenia ich ciekawości i wrażliwości. Doskonałym pomysłem jest połączenie działań plastycznych z teatralnymi – zapewnia wszechstronny rozwój zmysłów dziecka”.

Szkoła podstawowa nr 76

„Zaproponowana uczniom tematyka i formy pracy były dla nich bardzo atrakcyjne. Stanowiły uzupełnienie wiedzy, którą zdobywali na lekcjach sztuki w szkole. Dzieci doceniały nie tylko przystępne przekazywanie informacji podczas wykładu, ale również różnorodne formy warsztatowe. Dzięki temu zrozumiały, jak szerokim pojęciem jest kierunek w sztuce i że jego wpływy nie ograniczają się jedynie do malarstwa”.

Gminny Ośrodek Kultury z Długołęce

„Zajęcia pozwoliły, pomogły większości dzieci odkryć w sobie twórczy potencjał; dzieci zobaczyły siebie w różnych rolach, rolach trudnych i przekonały się, że warto próbować, poznawać nowych ludzi, szukać nowych wyzwań”.

Zespół szkolno-przedszkolny nr 2 w Wilczkowie

„Prowadzący zajęcia potrafili tak pokierować działaniami zespołu, by osiągnąć zamierzony cel. Z jednej strony pokazywali uczestnikom wartość współpracy zespołowej (umiejętność słuchania, skupiania się na zadaniu, podporządkowywanie indywidualizmu oczekiwaniom grupy) z drugiej zaś tworzyli świetne warunki do twórczej ekspresji, wyrażania zadanych treści środkami plastycznymi lub teatralnymi”.

Szkoła podstawowa nr 63

„Jestem mile zaskoczona, że w tak krótkim czasie można zapoznać dzieci z tak szerokim i trudnym materiałem. Uczniowie chętnie pracowali zarówno w pracowni plastycznej, jak i na scenie. Szczególnie jednak przypadły im do gustu ćwiczenia rozbudzające wyobraźnię, polegające na przygotowywaniu małych etiud teatralnych”.

„Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą dzieciom w dalszym, aktywnym uczestnictwie w kulturze oraz wpłyną na rozwój osobowości dziecka”.

Szkoła podstawowa nr 1

„W warsztatach duży nacisk kładziono na integrację grupy i umiejętności współdziałania w zespole, dlatego zajęcia te były wsparciem moich oddziaływań wychowawczych. Każde dziecko, nawet to zamknięte w sobie czy niepewne, mogło tworzyć w miłej, przyjaznej atmosferze”.

Szkoła podstawowa nr 84

„Prowadzący potrafili wzbudzić u uczniów zainteresowanie tematem, ich polecenia były jasne, zrozumiałe, a jednocześnie pozwalające dzieciom na twórczość, aktywność i swobodę działania. Uczniowie świetnie się bawili, uczestnicząc w warsztatach teatralnych. Nawet dzieci nieśmiałe, z trudem nawiązujące kontakty z rówieśnikami, podejmowały wyzwanie i bez trudu wchodziły w wyznaczone role”.